Babalık Mah. Demirci İş Merk. A Blok No:305 Selçuklu/Konya
22/11/2021
1253

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan 2019-1-TR01-KA202-076825 numaralı  ''Sustainable Agriculture and Life & Living Soil (Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam & Yaşayan Topraklar)'' isimli projemizin Ulusötesi Proje Toplantısı (Transnational Project Meeting- TPM)  İspanya  ortağımız Cordoba  Üniversitesi  ev sahipliğinde 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Projede; Türkiye’den Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KOP (Konya Ova Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği, İspanya’dan Cordoba Üniversitesi, İtalya’dan Lega Regionale delle Cooperative e Mutue, Almanya’dan DEULA-Nienburg GmbH ve Belçika’dan Avrupa Koruyucu Tarım Federasyonu olmak üzere 5 ülke 9 kurum ve kuruluş yer almaktadır.  

İspanya’nın Cordoba şehrinde gerçekleştirilen toplantıda Proje koordinatör kurumu olan İl Müdürlüğü tarafından projenin amaç ve hedefleri, ortakların rol ve sorumlulukları ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında da sunum yapılmıştır. Proje ortağı kuruluş olarak; Bölge Birliğimizin kuruluş yasası ve birliğimizin amacı, yapmış olduğumuz faaliyetler, birim kooperatiflerimizin ve ortaklarının Tarımsal üretimdeki faaliyetleriyle alakalı tanıtım sunumu yapılmıştır.

Ayrıca Cordoba Üniversitesi ziyaret edilerek, rektör yardımcısı ve Erasmus+ koordinatörlüğü ile tanışılmıştır. Cordoba Üniversitesi tarafından yönetilen Üniversite kampüsü içinde bulunan RABANELES çiftliği de ziyaret edilmiştir. Çiftlik içerisinde proje katılımcılarına Koruyucu Tarım çalışmaları (doğrudan ekim, toprak örtü bitkisi uygulamaları, pülverizatörler, toprak işleme aletleri, toprak organik maddesini artırıcı uygulamalar vb.) hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Koruyucu Tarımda kullanılan makine ve ekipmanlar tanıtılmış, uygulamalı olarak arazide doğrudan ekim de yapılmıştır. 

Projemizin İspanya ortağı Cordoba Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Ulusötesi Proje Toplantısı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ev sahibi ortağımızın ve ortak kurumlarımızın proje konumuzla ilgili alanında doğrudan ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarının olması projemize büyük katkı sağlamış ve sağlayacaktır.

Projemizle ilgili yapılan çalışmalar projemizin sosyal medya hesaplarında (Instagram: livingsoils_project, Facebook: Living Soils ) ve ortak kurumların internet adreslerinde de paylaşılmaktadır.

Projemizle sürdürülebilir tarımla ilgili başarılı çalışmaları olan ülkeler arasında işbirliği ağı oluşturmak, yeni fikirleri ve yöntemleri paylaşarak iyi uygulamaların değişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak, ulus ötesi düzeyde faaliyet göstererek tüm ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmek, sektördeki teknik personel ve çiftçilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir koruyucu tarım teknikleriyle tarımsal üretimin yapılması, toprak, su, hava ve çevre gibi doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğinin sebeplerinin ve sonuçlarının etkilerinin azaltılması, sektör aktörlerinin tarımsal faaliyetlerin içerdiği riskleri azaltma teknikleri hakkında bilgi ve becerisinin gelişmesi, çevre bilincinin oluşması, tarımsal üretimde karlılık ve verimliliğin artması, gıda güvenliğinin sağlanması projemizin kısa ve uzun vadede beklenen sonuçlarıdır.

Proje İrtibat:

Ülkü GÜNHAN- Veteriner Hekim

Fatih KÖSE- Ziraat Mühendisi

Instagram:

livingsoils_project

Facebook:

Living Soils

İLGİLİ DOSYALAR

İÇERİK GÖRSELLERİ