Babalık Mah. Demirci İş Merk. A Blok No:305 Selçuklu/Konya
21/03/2022
1239

                Değerli çiftçiler!

                Yağışlı bir kış mevsimi geçirdik.

                Çok şükür topraklarımız suya doydu.

                Özellikle hububat ekimi yapılan alanlarımızda daha bereketli bir ürün bekliyoruz.

                 Nadasa bırakılan alanlarda da bu rahmeti berekete dönüştürmek mümkün.

Bunun tek temel şartı, nadasa bıraktığımız tarlalarımızda doğru yöntemler ile nadas yapmaktan geçer.

Doğru nadas,  toprağı dinlendirmek için değil, nadas yılında düşen yağışın toprakta birikmesi için yapılan nadastır.

Nadası doğru usuller ile yaparsak, bu kış mevsiminde yağışlar ile toprağa düşen suyu gelecek ekim dönemine kadar toprakta tutabiliriz.

Sadece doğru nadas yöntemleri uygulayarak dekara buğday verimimizi 100 kadar daha artırabiliriz.

 O halde doğru nadas yöntemleri nelerdir?

Nadas erken ilkbaharda toprak tava gelir gelmez yapılmalıdır.

İlkbaharda yapacağımız nadas toprak yüzeyini hafif keseklendirip gevşettiği için, ilkbaharda düşen yağmur toprağın yüzeyinden akıp gitmez, toprağın derinliklerine işler.

Toprağın tava geldiğini anlamak için, pulluk tabanından yani pulluğun açtığı çizinin altından bir avuç toprak alınır.

Alınan toprak, avuç içinde sıkıştırıldıktan sonra, bel hizasından yere bırakılır.

Toprak yere düştüğünde dağılmıyor ise tarlamız henüz nadas tavında değil.

Bu durumda kesinlikle nadas yapmamalıyız.

Ağıt tavda nadas yaparsak;

1 Pulluk tabanı altında toprak sıkışır ve sertleşir. Bu durumda bitkilerimizin kökleri sert tabakayı delip geçemez. Bunun neticesinde bitkide köklenme zayıf olacağı için verim düşer.

2 Ertesi yıllarda nadas döneminde düşen yağış toprağın derinlerine inemez. Yaz dönemlerinde toprağın derinine inmeyen yağış buharlaşır gider.

3 Ağır tavda yapılan nadas sonucunda tarlamız fazla keseklenir, kalkan kesekler havaların ısınması ile sertleşir,  ikileme ve üçlemede dağılıp kullanmamız gereken kazayağı ile parçalanamazlar.

4 Kesekli bir tarlaya ekim yapar isek, kesek altında kalan tohumlar çimlenip çıkamaz.

5 Kesekleri kırmak için toprağı parçalayan rotavatör gibi aletler kullanırsak, bu defa tarlamızın üst toprak katmanı ufalanır ve toz haline gelir.

5 Tozlandırılmış tarlalarda yağıştan sonra toprak yüzeyinde sert bir tabaka (kay) oluşur ve çimlenen tohumlar bu sert katmanı delip çıkamadığı için sarı kıvrım oluşur.

Alınan toprak, avuç içinde sıkıştırılıp, bel hizasından yere bırakıldığında dağılıyor ise tarlamız nadas tavına gelmiş demektir. Hemen nadas başlamalıyız.

Nadası çok geciktirirsek, üst toprak kurur ve tarlamızda nem kaybı oluşur. Ayrıca ağır tavda nadas yapmada olduğu gibi, tarlamızda iri kesekler oluşur.

Nadası, saban tipi toprağı alttan işleyen aletler ile yaparsak hem nem kayıpları azalır hem de yakıttan tasarruf sağlarız.

Elimizde toprağı alttan işleyen aletler yok ise nadası kulaklı pulluk ile yapabiliriz.

Kulaklı pulluk ile yapılan nadasta, ot tohumları derine gömüldüğü için, tarlamızda ot yoğunluğu azalır.

Kulaklı pulluk ile nadas yaparken sürüm derinliği 18-20 cm’yi kesinlikle geçmemeli.

Derin sürüm gereksiz yere yakıt masrafını artırdığı gibi, alttaki verimsiz ham toprağın üste çıkmasına neden olur.

Nadastan sonra ilkbahar yağışları kesilince ikileme yapalım.

İkilemede kazayağı kullanalım.  İkilemede kurumaya başlayan kesekler parçalanır ve nemli toprağın üstünü örter.

Bu şekilde fitilleme ile toprağın derinlerindeki suyun buharlaşarak kaybolmasını önleriz.

İkilemede toprağı 10 cm derinlikte işlemek yeterli.

Kazayağı ile yapılan ikileme tarlamızdaki yabancı otları öldürürüz ve bu otların tarlamızdaki besin maddelerini ve suyu kullanmasını önlemiş oluruz.

Bu yıl yapacağımız iyi bir nadas, bizi gelecek yıldaki olabilecek kuraklıktan korur.

Nadas ve diğer bitki yetiştiriciliği konularında danışma servisimizi arayınız.

 

 

               

 

               

İLGİLİ DOSYALAR

İÇERİK GÖRSELLERİ