Babalık Mah. Demirci İş Merk. A Blok No:305 Selçuklu/Konya
30/10/2016
3449

AB BAKANLIĞI TARAFINDAN KABUL EDİLEN ´MUTLU HAYVANLAR, MUTLU ÇİFTÇİLER´ PROJEMİZİN HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR.
   
   2015 yılı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel hareketliliği
projeleri kapsamında Konya Veteriner Hekimler Odası ve Konya İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan, ortağı olduğumuz 2015-1-TR01-
KA104-016001 numaralı ‘Mutlu Hayvanlar, Mutlu Çiftçiler’ projesi; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
kapsamında başarılı bulunarak kabul edilmiştir.
   Projemiz; ilimizde hayvansal üretimle ilgili bilgilerin çiftçilere öğretilmesi için çok
sayıda yaygın eğitim, bilgilendirme, danışmanlık hizmetlerini yürüten Konya Veteriner
Hekimler Odası ve Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde,
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya Karaman Tarım
Kooperatifleri Birliği ve Konya Önder Çiftçi Derneği ortaklığında gerçekleşecektir.
   Türkiye’nin tarım alanında yapacağı ve hayata geçireceği önemli düzenlemelerden
birisini, AB’nin hayvancılık desteklerinin önemli bir kıstası haline gelmiş olan HAYVAN
REFAHI konusu teşkil etmektedir. AB üyelik sürecinde mevzuatın doğru bir şekilde
uygulanması ve buna ilişkin yeterli bir kapasiteye sahip olunması bir zorunluluktur. Projemiz
kapsamında yetişkin eğitimi personllerimiz ‘Sığır davranışları, hayvan refahı ve sağlığı, çiftlik
körlüğü, denetim ve kontrol mekanizması, nakil ve kesimde hayvan refahı uygulamaları, çiftçi
ve personellere bu konularda kullanılan eğitim ve öğretim teknikleri konularında Hollanda’da
10 gün süreyle teorik ve uygulamalı eğitim alacak, bu alanda mesleki bilgi ve tecrübelerini
artıracaklardır.
   Proje amacımız; sektörde çiftçilere ve Veteriner Hekimlere eğitim veren yetişkin
eğitimi personellerinin mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri, AB boyutunda yeni eğitim ve
öğretim tekniklerini öğrenmeleri, hayvansal üretimde hayvan refahı, hayvan sağlığı ve gıda
güvenilirliğinin sağlanarak kurumsal kapasitemizi geliştirmek ve rekabet gücümüzü AB
standartlarında artırmaktır. Ayrıca; katılımcıların yeni eğitim metotlarını benimsemesi,
mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri, kültürel seviyelerinin gelişmesi, hayvansal üretimde
verimliliğin sağlanması, gıda güvenilirliği, hayvan refahı ve sağlığı konularında gelişme
sağlanması, bölge ve Ülke hayvancılığının gelişimine katma değer sağlanması projemizin
beklenen sonuçlarındandır.

 

İLGİLİ DOSYALAR

test mete

İÇERİK GÖRSELLERİ