Babalık Mah. Demirci İş Merk. A Blok No:305 Selçuklu/Konya
27/12/2018
2105

‘HAYVANCILIKTA TEKNOLOJİ ÇAĞI’ İSİMLİ PROJEMİZ

BAŞARILI BULUNARAK KABUL EDİLDİ.

2018 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri kapsamında, Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliğimiz tarafından sunulan ‘Hayvancılıkta Teknoloji Çağı - The Technology Age In Livestock ’' başlıklı projemiz başarılı bulunarak kabul edilmiş olup, Türkiye Ulusal Ajansı ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır.

Projemiz; Dış İşleri Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansına 2018 yılında Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilik projeleri alanında sunulan 2143 proje teklifiyle yarışarak başarılı bulunmuş ve projemizin hibe sözleşmesi imzalanmıştır.

Hayvancılıkta hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere katkı sağlayacak şekilde mesleki eğitimden sorumlu personellerin teknik ve kişisel donanımlarının geliştirilmesi, mesleki eğitim faaliyetlerinin iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılarak sektörde ara eleman olarak çalışacak gençlerimize gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğin kazandırılması gerekmektedir. Bu gereklilikle hazırladığımız projemiz; Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Birliğimiz koordinatörlüğünde yürütülecektir. 

Proje amacımız; DeLaval gibi Dünya markası ve lideri bir firmanın DeLaval International AB çiftliklerinde; mesleki eğitim personellerimizin işbaşı gözlem faaliyeti gerçekleştirmesi, robotik teknolojiyi de içeren yeni süt sığırı işletmeleri hakkında mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğinin artırılması, işletmelerde beceri eğitiminin nitelikli yapılması, iş dünyası ve mesleki eğitim sistemi arasında ulusal ve uluslararası alanda sektörel işbirliklerinin geliştirilmesi, sektörün talep ettiği nitelikte ara elamanların yetiştirilmesi, meslek lisesi öğrencilerimizin istihdam olanaklarını ve hayvancılığın ülke ekonomisine katkısını arttırmaktır.

Projemiz kapsamında 2019 yılı içerisinde sektöre mesleki eğitim faaliyetleriyle katkı sağlayan personellerden oluşan ekip, İsveç’te DeLaval International AB’nin hayvancılıkta ki en ileri teknolojilerini kullanan çiftliklerinde işbaşı eğitim faaliyeti gerçekleştirecektir.

 

İLGİLİ DOSYALAR

İÇERİK GÖRSELLERİ