Babalık Mah. Demirci İş Merk. A Blok No:305 Selçuklu/Konya
27/10/2021
1567

Değerli çiftçiler!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, daha son cemrenin sıcağı toprağa inmeden tarlalarınıza koştunuz. Toprağı tohumla buluşturarak yeniden canlanmasına neden oldunuz. Ovalarımız yeşillendi, oralardan gelen ürünlerle pazar tezgahları renklendi. Sofralarımız zenginleşti. Henüz bazı ürünleriniz daha tarlada iken, sizler büyük bir azimle sonbahar ekimlerinin telaşı içindesiniz. Bu nedenle bizim katımızda sizin bu saygıdeğer gayretleriniz her türlü takdirin üzerindedir. Bizim de en büyük amacımız, sizlerin işlerinizin kolaylaştırılmasında katkıda bulunmak, gereksiz uygulamalardan kaçınarak daha az masraf ile daha karlı bir üretim yapmanız için destek olmaktır.  Sonbahar ekimlerinde en önemli masraf kaynağı tohum ve taban gübresidir. Çiftçilerimiz bölgemizde yetiştirilen hububat çeşitlerini yıl boyunca tarla başında gözetlemektedirler. Bu nedenle tohum çeşdinin seçiminde isabetli kararlar almaktadırlar. Ancak gübre çeşitlerinin seçiminde bazı hallerde yanlış tercihlerde bulunabiliyorlar. Çünkü bazı çiftçilerimiz gübre alırken öncelikle gübrenin fiyatına bakıyorlar.  Oysa gübre alırken fiyatının yanında mutlaka içindeki bitki besin maddesi miktarı da göz önünde bulundurulmalıdır. Pek çok çiftçi toplantısında amonyum sülfat gübresi( şeker gübre) mi daha ucuz;  üre gübresi mi daha ucuz diye sorduğumuz zaman çoğu kez amonyum sülfat gübresinin daha ucuz olduğu söyleniyor. Ancak besin maddesi kapsamlarına baktığımız zaman, amonyum sülfat gübresinin 100 kg’ında 21 kg azot; üre gübresinin 100 kg’ında ise 46 kg azot bulunuyor. Üre gübresinin kg fiyatı yüksek gibi görünüyor. Ancak bitkimizin azot ihtiyacını karşılamak için amonyum sülfat gübresinden üre gübresinin iki katından daha fazla gübre uygulamamız gerekecektir. Daha açık bir ifade ile gübrenin besin maddesi kapsamı azaldıkça uygulanması gerekli miktar artıyor. Bu nedenle çoğu hallerde ucuz gibi görünen gübre bize daha pahalıya mal olabiliyor.

Benzer durum taban gübreleri dediğimiz fosforlu gübreler için de geçerlidir. Son zamanlarda bazı çiftçilerimiz geleneksel olarak kullandığı taban gübrelerinin fiyatlarını yüksek buluyor. Bu nedenle kg fiyatı daha düşük olan gübrelere yönelebiliyor. Bu gübrelerin içindeki besin maddesi az olduğu için daha düşük fiyata satılıyor. Bu durumda aynı paraya daha fazla gübre aldığını düşünen çiftçimiz aslında aynı paraya daha az besin maddesi alıyor ve tarlasına besin maddesi yerine dolgu maddesi taşıyor. Pek çok çiftçimiz, gübrelerin besin maddesi kapsamı ve fiyatlarına bakarak kendisi için en uygun gübre kaynağını seçmekte hataya düşebilir. Bunun için çiftçilerimiz gübre almadan önce piyasada alabileceği gübrelerin kg fiyatını ve gübre torbasının ön yüzünde gübrenin besin maddesi kapsamları ile ilgili bilgileri bize gönderirseniz sizin için en uygun gübre kaynaklarını seçerek öneride bulunabiliriz. Bu arada şu hususu da asla gözden uzak tutmayalım. Tarlamızda eksik olan besin maddelerini taşıyan bütün gübreler iyidir. Ancak en iyi gübre, sizin bitkinizin ihtiyacını en ucuza karşılayan gübredir.  Eğer tarlanızın ihtiyacı olmayan bir gübreyi tarlanıza uygulayacak olursanız o gübre sizin için iyi bir gübre değildir.

Gelecek yılın emek ve gayretlerinizin karşılığını tam olarak aldığınız bereketli bir yıl olmasını,  hepinize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz.

 TARIM DANIŞMANLARI 


  Dr. Yusuf IŞIK             Jale ERENLER        Saliha ÇEŞMECİ            Z.Betül ALANLI

 

İLGİLİ DOSYALAR

İÇERİK GÖRSELLERİ