Babalık Mah. Demirci İş Merk. A Blok No:305 Selçuklu/Konya
23/10/2016
1859

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ´´Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı´´nı açıkladı. BM verilerine göre dünya genelinde 1 milyardan fazla ortağı bulunan 750 bin civarında kooperatifin faaliyet gösterdiğini anlatan Erdoğan, Türkiye´de ise 8 milyon 100 bin vatandaşın ortağı olduğu 84 bin kooperatif bulunduğunu kaydetti. Bu açıdan bakıldığında Türkiye´nin kooperatifler yoluyla örgütlenme konusunda oldukça ileri bir düzeyde olduğunu ifade eden Erdoğan, ´´Ancak Avrupa Birliği´ndeki 250 bin kooperatifi ve 163 milyon kooperatif ortağını dikkate aldığımızda henüz kat etmemiz gereken çok yol olduğunu görüyoruz´´ diye konuştu. Türkiye´deki kooperatiflerin üretimden tüketime, ulaştırmadan turizme, tarımdan sanayiye, eğitimden sigortacılığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerine işaret eden Erdoğan, bugün Türkiye´de 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde yer alan kooperatif bulunduğunu belirterek, ´´Bu tabi ciddi bir başarı´´ değerlendirmesinde bulundu. Hükümet olarak 2023 yılı için her alanda somut hedefler belirlediklerini anlatan Erdoğan, bu hedeflere ulaşmak için yol haritaları hazırladıklarını, bu çerçevede kooperatifçiliği de stratejik bir yaklaşımla ele aldıklarını kaydetti. Erdoğan, ´´8 milyondan fazla insanımızın ekonomik faaliyetlere katılmasını sağlayan kooperatiflerimizi daha etkin ve verimli yapıya kavuşturmak amacındayız´´ dedi. Başbakan Erdoğan, bakanlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında kooperatiflere verdikleri önemin bir göstergesi olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü kurduklarını, 2012 Programında bu alanın geliştirilmesine ilişkin tedbirlere de yer verdiklerini kaydetti. Bugün açıklanan ´´Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı´´ ile de kooperatifleri tüm yönleriyle değerlendireceklerini ve geleceğe yönelik programlarını ortaya koyacaklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye´de kooperatiflerin faaliyet alanlarına göre, Gümrük ve Ticaret, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları´nın yetki ve sorumluluk alanlarına girdiklerini söyledi. Strateji ve eylem planının, üç bakanlığın katkılarıyla hazırlandığını ve yol gösterici bir belge niteliği taşıdığını belirten Erdoğan, hazırlık sürecinde de katılımcı bir anlayışla yürütüldüğünü bildirdi. Erdoğan, kamu kurumlarının yanı sıra finans ve meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, üniversiteler, kooperatif merkez birlikleri, tarım satış kooperatif ve birlikleriyle çalışma toplantıları düzenlendiğini, konuya ilişkin bilimsel yayınlar, istatistiki veriler, başarılı ülke uygulamalarının gözden geçirildiğini kaydetti. Erdoğan, ´´Kooperatif türlerine özgü sektörel sorunlar yerine kooperatifçilik sisteminin genel ve yapısal sorunları esas alınarak, bu çerçevede çözüm önerileri geliştirildi. Böylece ülkemiz kooperatifçiliği için yol haritası diyebileceğimiz önemli bir çalışma ortaya çıktı´´ diye konuştu. Başbakan Erdoğan, ´´Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı´´nın yol göstericiliğinde Türkiye´nin önümüzdeki dönemde kooperatifçilik konusunda çok iyi bir düzeye ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

İLGİLİ DOSYALAR

İÇERİK GÖRSELLERİ