Babalık Mah. Demirci İş Merk. A Blok No:305 Selçuklu/Konya
31/10/2016
2491

Toprak Analizi Desteklemesi
MADDE 8 – (1) Çiftçilere, üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS´de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.
(2) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 1/9/2015 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz, en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder. Yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Toprak Analiz Formu (Ek-7) ve analiz raporunun il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
(3) ÇKS´ye kayıtlı olup, üretim alanı 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 1/9/2015 tarihleri arasında analizi yaptırması zorunludur.

İLGİLİ DOSYALAR

İÇERİK GÖRSELLERİ